Meto garantiebepalingen

Garantie voor de landen van de Europese Unie en Zwitserland*

De firma Meto International GmbH, Ersheimer Straße 69, D-69434 Hirschhorn, Duitsland, garandeert de koper bij aankoop van de hierna genoemde producten dat hieraan geen materiële gebreken zullen optreden gedurende de bij elk product vermelde garantieperiode die begint op de leverdatum. Mocht dit toch het geval zijn, dan zal Meto op vertoon van het afleveringsbewijs naar keuze van Meto ofwel het gebrek verhelpen ofwel een onbeschadigd product leveren. Neem hierover a.u.b. contact op met de onder Contact vermelde contactpersoon. Uitgesloten van de garantie zijn materiële gebreken op basis van ondeskundige bediening of gebruik door de gebruiker of gebreken die pas na afloop van de garantieperiode zijn ontstaan.

ProductStandaardgarantieBij registratie van het serienummer
Prijstang Meto Basic12 maanden12 maanden + 12 maanden = 24 Monate
Prijstang Meto Classic24 maanden24 maanden + 12 maanden = 36 maanden
Inktrollen voor prijstangen24 maandenuitgesloten
Meto etiketten (met uitzondering van de lijmeigenschap ‘verwijderbaar’)24 maandenuitgesloten
Meto etiketten met de lijmeigenschap ‘verwijderbaar’12 maandenuitgesloten

* Bepalend is het adres van de koper.